* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đường đi tổng cộng của vật là

A.

18 (m).

B.

24 (m).

C.

32 (m).

D.

30 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

30 (m).

Đường đi = diện tích hình thang: s = (2 + 8)6 = 30 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...