* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đường đi tổng cộng của vật là

A.

18 (m).

B.

24 (m).

C.

32 (m).

D.

30 (m).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...