* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đường đi tổng cộng của vật là

A.

18 (m).

B.

24 (m).

C.

32 (m).

D.

30 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

30 (m).

Đường đi = diện tích hình thang: s = (2 + 8)6 = 30 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...