* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đường đi tổng cộng của vật là

A.

18 (m).

B.

24 (m).

C.

32 (m).

D.

30 (m).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...