* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Phương trình vận tốc của giai đoạn thứ ba (có đơn vị m/s) là

A.

v = 6 − 2(t − 5).

B.

v = 6 + 2(t − 5).

C.

v = 2(t − 5).

D.

v = 6 − 2t.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...