* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Phương trình vận tốc của giai đoạn thứ ba (có đơn vị m/s) là

A.

v = 6 − 2(t − 5).

B.

v = 6 + 2(t − 5).

C.

v = 2(t − 5).

D.

v = 6 − 2t.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = 6 − 2(t − 5).

Giai đoạn thứ ba có: v0 = 6 (m/s); t0 = 5.

     a = = −2 (m/s2).

Vậy phương trình vận tốc: v = 6 − 2(t − 5).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...