* Cho đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Trong quá trình chuyển động có một giai đoạn chuyển động ngược lại.

B.

Trong quá trình chuyển động có một giai đoạn chuyển động đều.

C.

Lúc t = 8 (s), vật dừng lại.

D.

Hai giai đoạn chuyển động biến đổi đều, gia tốc có cùng độ lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong quá trình chuyển động có một giai đoạn chuyển động ngược lại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...