* Cho đồ thị tọa độ của hai ôtô chuyển động thẳng đều.

Phương trình tọa độ của hai ôtô là (x: km; t: h).

A.

x1 = −40t; x2 = 60t.

B.

x1 = −40t; x2 = 0,25 + 60t.

C.

x1 = 60 − 40t; x2 = 60(t − 0,25).

D.

x1 = −40t; x2 = 60(t − 0,25).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x1 = 60 − 40t; x2 = 60(t − 0,25).

Ta có

v1 = = −40 (km/h).

v2 = = 60 (km/h).

Phương trình tọa độ của hai ôtô là

xO1 = 60     x1 = 60 − 40t.

xO2 = 0, tO2 = 0,25      x2 = 60(t − 0,25).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...