* Cho đồ thị tọa độ của hai ôtô chuyển động thẳng đều.

Phương trình tọa độ của hai ôtô là (x: km; t: h).

A.

x1 = −40t; x2 = 60t.

B.

x1 = −40t; x2 = 0,25 + 60t.

C.

x1 = 60 − 40t; x2 = 60(t − 0,25).

D.

x1 = −40t; x2 = 60(t − 0,25).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...