Cho đồ thị thế năng đàn hồi của lò xo theo  

độ dãn x. Độ cứng các lò xo có quan hệ

A.

k1 > k2 > k3.

B.

k1 < k2 < k3.

C.

k1 = k2 = k3.

D.

k1 = k2 > k3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

k1 > k2 > k3.

Cùng 1 vị trí của x, lò xo 1 có thế năng lớn nhất nên k1 lớn nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...