Cho đồ thị thế năng đàn hồi của lò xo theo  

độ dãn x. Độ cứng các lò xo có quan hệ

A.

k1 > k2 > k3.

B.

k1 < k2 < k3.

C.

k1 = k2 = k3.

D.

k1 = k2 > k3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...