Cho đồ thị thế năng đàn hồi của lò xo theo  

độ dãn x. Độ cứng các lò xo có quan hệ

A.

k1 > k2 > k3.

B.

k1 < k2 < k3.

C.

k1 = k2 = k3.

D.

k1 = k2 > k3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

k1 > k2 > k3.

Cùng 1 vị trí của x, lò xo 1 có thế năng lớn nhất nên k1 lớn nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...