Cho đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phương pháp tự luận Phương trình hoành độ giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn và trục hoành là Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vncó hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vnGọi Trac nghiem online - cungthi.vn còn Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn nên theo Vi-et ta có Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn (thỏa (*)) Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...