* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính.

                                    

Thấu kính trên là loại

A.

hội tụ có tiêu cự 10 (cm).

B.

phân kì có tiêu cự 10 (cm).

C.

hội tụ có tiêu cự 20 (cm).

D.

phân kì có tiêu cự 20 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...