* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính.

                                    

Thấu kính trên là loại

A.

hội tụ có tiêu cự 10 (cm).

B.

phân kì có tiêu cự 10 (cm).

C.

hội tụ có tiêu cự 20 (cm).

D.

phân kì có tiêu cự 20 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân kì có tiêu cự 10 (cm).

Khi vật thật (d > 0) bao giờ cũng có d' < 0 (ảnh ảo) nên là thấu kính phân kì. Mặt khác khi d = −10 (cm) thì ảnh ở vô cực, vậy f = d = −10 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...