* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật thật và ảnh thật đến thấu kính hội tụ.

                                

Ảnh sẽ là ảo khi vật cách thấu kính

A.

10 (cm).

B.

30 (cm).

C.

40 (cm).

D.

50 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...