* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật thật và ảnh thật đến thấu kính hội tụ.

                                

Ảnh sẽ là ảo khi vật cách thấu kính

A.

10 (cm).

B.

30 (cm).

C.

40 (cm).

D.

50 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10 (cm).

Vật nằm trong khoảng d: 0 - 20 (cm) thì thấu kính không cho ảnh thật. Vậy vật trong khoảng này sẻ cho ảnh ảo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...