* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật thật và ảnh thật đến thấu kính hội tụ.

                          

Tiêu cự thấu kính là

A.

60 (cm).

B.

40 (cm).

C.

20 (cm).

D.

10 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

20 (cm).

1f=1d+1d'

Khi d = f thì d' . Đồ thị cho ta f = d = 20 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...