* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật thật và ảnh thật đến thấu kính hội tụ.

                  

Vật cách thấu kính bao nhiêu thì cho ảnh cùng kích thước vật?

A.

20 (cm).

B.

40 (cm).

C.

60 (cm).

D.

80 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40 (cm).

Ảnh cùng kích thước vật khi d' = d.

Đồ thị cho ta thấy d = 40 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...