* Cho đồ thị như hình vẽ; d, d' là khoảng cách từ vật thật và ảnh thật đến thấu kính hội tụ.

                  

Vật cách thấu kính bao nhiêu thì cho ảnh cùng kích thước vật?

A.

20 (cm).

B.

40 (cm).

C.

60 (cm).

D.

80 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40 (cm).

Ảnh cùng kích thước vật khi d' = d.

Đồ thị cho ta thấy d = 40 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...