Cho đồ thị hai hàm số y = f(x) và y = g(x). Diện tích hình phẳng (phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới) là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo hình vẽ ta có: f(x) ≥ g(x) khi -4 ≤ x ≤ 1

                               f(x) ≤ g(x) khi 1 ≤ x ≤ 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...