Cho đồ thị hai hàm số y = f(x) và y = g(x). Diện tích hình phẳng (phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới) là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...