* Cho đồ thị diễn tả vị trí của một chuyển động thẳng theo thời gian.

                  

Phương trình chuyển động trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây là

A.

x = 8 + 4t.

B.

x = 4t.

C.

x = 8 − 4t.

D.

x = − 4t.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...