* Cho đồ thị diễn tả vị trí của một chuyển động thẳng theo thời gian.

                  

Phương trình chuyển động trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây là

A.

x = 8 + 4t.

B.

x = 4t.

C.

x = 8 − 4t.

D.

x = − 4t.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

x = 4t.

xo = 0; v = = 4 (m/s). Vậy x = 4t.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...