* Cho đồ thị diễn tả vị trí của một chuyển động thẳng theo thời gian.

                  

Phương trình chuyển động trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 giây là

A.

x = 8 + 4t.

B.

x = 4t.

C.

x = 8 − 4t.

D.

x = − 4t.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...