Cho đồ thị (C) : . Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

(C) có điểm uốn là A(-1 ; 0)

B.

(C) có ba điểm uốn là A(-1 ; 0), , C(2 ; 9)

C.

(C) có ba điểm uốn thẳng hàng

D.

(C) có ba điểm uốn không thẳng hàng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...