Cho đồ thị (C) : . Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

(C) có điểm uốn là A(-1 ; 0)

B.

(C) có ba điểm uốn là A(-1 ; 0), , C(2 ; 9)

C.

(C) có ba điểm uốn thẳng hàng

D.

(C) có ba điểm uốn không thẳng hàng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(C) có ba điểm uốn không thẳng hàng

Tập xác định D = R.

y” = 0 có ba nghiệm đơn x = -1, x = , x = 2 nên có ba điểm uốn A(-1 ; 0), , C(2 ; 9).

.

Ta có  nên ba điểm uốn thẳng hàng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...