Cho đồ thị (C) : . Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

(C) có điểm uốn là A(-1 ; 0)

B.

(C) có ba điểm uốn là A(-1 ; 0), , C(2 ; 9)

C.

(C) có ba điểm uốn thẳng hàng

D.

(C) có ba điểm uốn không thẳng hàng

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...