Cho đồ thị biểu diễn hàm số y = f(x) thì phát biểu sai là.

A. f(x) > 0; x (d;e)
Trac nghiem online - cungthi.vn
B. f’(x) > 0; x (c;d)
C. Hàm số tăng trên (a;b).
D. f(x) < 0; x (b;c)
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...