Cho điểm A(4 ; -3 ; 2). Hình chiếu vuông góc của A lên các trục Ox, Oy, Oz theo thứ tự là M, N, P. Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

A.

4x - 3y + 2z - 5 = 0

B.

3x - 4y + 6z - 12 = 0

C.

2x - 3y + 4z - 1 = 0

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3x - 4y + 6z - 12 = 0

Ta có M = (4 ; 0 ; 0), N = (0 ; -3 ; 0), P = (0 ; 0 ; 2). Phương trình mp(MNP) viết theo đoạn chắn là:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...