Cho điểm A(0 ; 0 ; 4), B(2 ; 1 ; 0), C(1 ; 4 ; 0) và D(a ; b ; 0). Điều kiện cần và đủ của a, b để hai đường thẳng AD và BC cùng thuộc một mặt phẳng là:

A.

3a + b = 7

B.

3a - 5b = 0.

C.

4a + 3b = 2

D.

a - 2b = 1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...