Cho điểm A (1 ; -1 ; 0) và đường thẳng . Khoảng cách từ A đến d bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...