Cho dãy img1 thỏa img2. Tính giới hạn img3.

A.Không tồn tại.
B.1.
C.0.
D.-1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:  img1img2img3img4. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...