Cho dãy số img1 với img2. Tính img3   

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:  Từ img1 với mọi img2, ta có: img3. img4. ... img5. img6. Cộng img7 đẳng thức trên theo vế ta được: img8, với mọi img9. Mặt khác, ta luôn có: img10 nên suy ra: img11, với mọi img12. Cho img13, ta được: img14 Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...