Cho dãy số img1 với img2. Số hạng thứ tư img3 của dãy số là  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Số hạng thứ tư tương ứng với img1 nên ta có img2. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...