Cho dãy số (un) với u1=1un+1=un+(-1)2n+1

Số hạng tổng quát un của dãy số là biểu thức 

A.

un=2-n.

B.

un không xác đnh.

C.

un=1-n.

D.

un=-n vi mi n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sử dụng lý thuyết tìm công thức tổng quát của dãy số qua hệ thức truy hồi: un=2-n.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...