Cho dãy số (un) có un=-n2+n+1

Khẳng định đúng là

A.

5 số hạng đầu của dãy là: 1, 1, -5, -11, -19.

B.

Só hạng un+1=-n2+n+2.

C.

Hiệu un-1-un=1.

D.

Là dãy số giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sử dụng tính chất tăng, giảm của dãy số, ta có dãy số đã cho là dãy số giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...