Cho dãy số un=2n. Số hạng un+1 bằng :

A.

2n.2.

B.

2n+1.

C.

2(n+1).

D.

2n+2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2n.2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...