Cho dãy số (un) với , trong đó a là một hằng số. Để giới hạn limun = -1, giá trị của a là:

A.

3

B.

-3

C.

2

D.

-2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...