Cho dãy số có các số hạng đầu là: -2; 0; 2; 4; 6;...

Số hạng tổng quát của số hạng này có dạng:

A.

un=-2n.

B.

un=(-2)+n.

C.

un=(-2)(n+1).

D.

un=(-2)+2(n-1).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay n lần lượt 1, 2, 3, 4, 5 vào số hạng un=-2+2(n-1)  ta được 5 số hạng đầu tiên của dãy số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...