Cho dãy phản ứng:

X AlCl3 Y Z X E

X, Y, Z, E lần lượt là:

A.

Al, Al(OH)3, Al2O3, NaAlO2.

B.

Al(OH)3, Al, Al2O3, NaAlO2.

C.

Al, Al2O3, Al(OH)3, NaAlO2.

D.

Al, Al2O3, NaAlO2, Al(OH)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Al, Al(OH)3, Al2O3, NaAlO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...