Cho dãy chuyển hóa sau:

Phenol Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm).

Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là:

A.

Anhiđrit axetic, phenol.

B.

Anhiđrit axetic, natri phenolat.

C.

Axit axetic, natri phenolat.

D.

Axit axetic, phenol.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...