Cho dãy chuyển hóa sau:

Phenol Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm).

Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là:

A.

Anhiđrit axetic, phenol.

B.

Anhiđrit axetic, natri phenolat.

C.

Axit axetic, natri phenolat.

D.

Axit axetic, phenol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Anhiđrit axetic, natri phenolat.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...