Cho dãy chuyển hóa sau:

Phenol Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm).

Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là:

A.

Anhiđrit axetic, phenol.

B.

Anhiđrit axetic, natri phenolat.

C.

Axit axetic, natri phenolat.

D.

Axit axetic, phenol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Anhiđrit axetic, natri phenolat.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...