Cho dãy chuyển hóa sau:

Phenol Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm).

Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là:

A.

Anhiđrit axetic, phenol.

B.

Anhiđrit axetic, natri phenolat.

C.

Axit axetic, natri phenolat.

D.

Axit axetic, phenol.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...