Cho dãy chuyển hoá sau cùng với hiệu suất của mỗi quá trình:

Từ một tấm nhựa than đá tách ra được 20 (kg) anilin và 1,6 (kg) benzen. Lượng benzen vừa tách ra đem điều chế anilin thì tổng khối lượng anilin thu được từ 10 tấn nhựa than đá là:

A.

20,081 (kg).

B.

21,6 (kg).

C.

208,01 (kg).

D.

219,7 (kg).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...