Cho dãy chuyển hoá sau cùng với hiệu suất của mỗi quá trình:

Từ một tấm nhựa than đá tách ra được 20 (kg) anilin và 1,6 (kg) benzen. Lượng benzen vừa tách ra đem điều chế anilin thì tổng khối lượng anilin thu được từ 10 tấn nhựa than đá là:

A.

20,081 (kg).

B.

21,6 (kg).

C.

208,01 (kg).

D.

219,7 (kg).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

208,01 (kg).

Từ sơ đồ:

C6H6 C6H5NO2 C6H5NH3Cl C6H5NH2.

Khối lượng anilin thu được từ 1,6 (kg) benzen là: .60%.70%.100%.93 = 0,801 (kg).

tổng khối lượng anilin thu được từ 10 tấn nhựa than đá:

 (20 + 0,801).10 = 208,01 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...