Cho dãy chuyển hóa sau:

 

Nếu từ 78 (g) benzen với hiệu suất các quá trình (1), (2), (3) lần lượt là 70%, 60%, 100% thì khối lượng anilin thu được là:

A.

32,76 (g).

B.

39,06 (g).

C.

65,1 (g).

D.

93,00 (g).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...