Cho dãy chuyển hóa sau:

 

Nếu từ 78 (g) benzen với hiệu suất các quá trình (1), (2), (3) lần lượt là 70%, 60%, 100% thì khối lượng anilin thu được là:

A.

32,76 (g).

B.

39,06 (g).

C.

65,1 (g).

D.

93,00 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

39,06 (g).

Từ sơ đồ quá trình phản ứng suy ra khối lượng anilin thu được là:

.70%.60%.100%.93 = 39,06 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...