Cho dãy chuyển hóa:

Kết luận dưới đây không hợp lí: 

A.

A là axetilen. 

B.

B là ancol etylic.

C.

D là etilen.

D.

F là etyl axetat.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...