Cho dãy chuyển hóa:

Kết luận dưới đây không hợp lí: 

A.

A là axetilen. 

B.

B là ancol etylic.

C.

D là etilen.

D.

F là etyl axetat.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...