Cho dãy chuyển hóa:

A A Poli (vinyl axetat)

D và H là:

A.

D là CH≡CH, H là CH3COONa.

B.

D là CH3CH2OH, H là CH2=CH2.

C.

D là CH3COONa, H là CH3CHO.

D.

D là CH4, H là CH3CH2OH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...