Cho dãy chuyển hóa:

A A Poli (vinyl axetat)

D và H là:

A.

D là CH≡CH, H là CH3COONa.

B.

D là CH3CH2OH, H là CH2=CH2.

C.

D là CH3COONa, H là CH3CHO.

D.

D là CH4, H là CH3CH2OH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...