Cho dãy các dung dịch: glucozo, saccarozo, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với img1ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là:

A.

4.

B.

2.

C.

3.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Những chất phản ứng với img1 tạo dung dịch màu xanh lam:

- Các chất có các nhóm -OH đính vào C liền kề nhau 

Hướng dẫn giải: Các chất phản ứng với img2tạo dung dịch màu xanh lam là: glucozo, saccarozo, glixerol.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...