Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Trac nghiem online - cungthi.vn. Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...