Cho dãy các chất: NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là:

A.

4. 

B.

5. 

C.

7. 

D.

6. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các chất và dung dịch tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 gồm NaOH, HCl, NH3, Zn, Cl2, AgNO3: img1

Vậy đáp án đúng là D.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...