Cho dãy các chất: Al2O3, NaHCO3, K2CO3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, AlCl3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Al2O3, NaHCO3, Zn(OH)2, Sn(OH)2,

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...