Cho dãy  1, 2, 4, 8, 16, 32, …… là một cấp số nhân với :

A.

Công bội là 3 và phần tử đầu tiên là 1.

B.

Công bội là 2 và phần tử đầu tiên là 1.

C.

Công bội là 4 và phần tử đầu tiên là 2.

D.

Công bội là 2 và phần tử đầu tiên là 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Công bội là 2 và phần tử đầu tiên là 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...