Cho dãy  1, 2, 4, 8, 16, 32, …… là một cấp số nhân với :

A.

Công bội là 3 và phần tử đầu tiên là 1.

B.

Công bội là 2 và phần tử đầu tiên là 1.

C.

Công bội là 4 và phần tử đầu tiên là 2.

D.

Công bội là 2 và phần tử đầu tiên là 2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...