Cho img1. Đặt img2. Tìm số img3 nguyên dương nhỏ nhất sao cho img4 thỏa mãn điều kiện img5.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2. Khi đó ta có img3img4img5. Theo đề bài ta có img6img7. Xét hàm số img8 với img9. Ta có img10 với img11img12 nghịch biến. Mà img13 nên img14 img15. Do img16 nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn nên img17  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...